Een tijd geleden stuurde een lieve vriendin van mij (en ook psycholoog), een whatsappje met daarin een foto over een stuk wat ze had gelezen over mindsets. Het gedeelte dat ik op de foto kon lezen ging over mindsets en hoe verschillende mensen met verschillende mindsets met hun depressie omgingen. Ze zei daarbij: Jij hebt een op groei gerichte mindset. 

Kort maar krachtig, maar de foto was gemaakt uit het boek Mindset, de weg naar een succesvol leven van de wereldberoemde psychologe Carol Dweck. Dweck heeft na tientallen jaren onderzoek naar prestatie en succes, een interessant begrip ontdekt: de kracht van onze mindset.

Dweck legt uit dat het niet alleen onze vaardigheden en talenten zijn die voor succes zorgen, maar ook onze statische of op groei gerichte mindset. Ze maakt duidelijk waarom het prijzen van de intelligentie en het talent van onze kinderen niet bevorderlijk is voor hun zelfvertrouwen en prestaties, maar hun succes zelfs in de weg kan staan. Met de juiste instelling kunnen we onze kinderen motiveren en hen helpen op school beter te presteren, en tegelijk op persoonlijk en professioneel vlak onze eigen doelen bereiken.

Volgens Dweck beïnvloedt de opvatting die jij voor jezelf kiest de manier waarop jij je leven leidt. Je denkwijze kan bepalen of je de persoon wordt die je wilt worden en of je je sterk maakt voor de dingen die je waardevol vindt en of je die ook bereikt.

Oke, dus welke mindsets hebben we volgens psychologe Dweck:

  • De op groei gebaseerde mindset betekent dat je ervan uit gaat dat wat je is toebedeeld het beginpunt is van waaruit je je kunt ontwikkelen. Je gelooft dat je je basiskwaliteiten kunt ontwikkelen door er moeite voor te doen.
  • De statische mindset betekent dat je kwaliteiten vastliggen. Dat je ervan uitgaat dat intelligentie, persoonlijkheid en karakter vaststaande gegevens zijn.

Oké duidelijk, maar hoe vertaalt dit naar depressiviteit en wat kunnen we daar dus van leren?

Mindset en depressie

Zoals we weten, gaan mensen heel verschillend met hun depressie om. Sommigen die depressief zijn laten alles versloffen. Anderen zetten door, ook al voelen ze zich ellendig. Ze slepen zich naar werk of de collegezaal, houden hun werk bij en zorgen voor zichzelf – zodat als ze zich weer beter voelen, hun dagelijks leven nog gewoon op de rails staat.

De op groei gerichte mensen gaan dus door, no matter what. (ik zeg niet dat dat echt goed is, want tja, je moet ook goed naar je grenzen luisteren) Maar! De mensen met een statistische mindset toonden een diepere depressiviteit. Hoe depressiever ze zich voelden, hoe meer ze bij de pakken neerzaten en hoe minder actie ze ondernamen om hun problemen op te lossen. Ze stopten met studeren, ze ondernamen geen actie om hun problemen op te lossen, etc.

Kortom: hoe depressiever de mensen met de op groei gerichte mindset waren, hoe meer actie ze ondernamen om hun probleem op te lossen en hoe meer ze hun leven op orde hielden.

Als we de psychologe van mindset, de weg naar een succesvol leven, moeten geloven: zouden we als we de mensen met een statische mindset, de op groei gerichte mindset leren, zouden ze anders reageren op een depressieve bui. Hoe ellendiger ze zich dus voelen, hoe meer gemotiveerd ze raken en hoe harder ze de problemen waarmee ze geconfronteerd werden, te lijf gaan.

Wat ze dus eigenlijk concludeert in haar boek is dat als mensen ervan overtuigd zijn dat karaktereigenschappen vastliggen, ze altijd zullen vastlopen op hun fouten.  Als mensen geloven dat hun basiskwaliteiten ontwikkeld kunnen worden, kan het nog steeds pijnlijk zijn om bijvoorbeeld fouten te maken, maar ze worden er niet door beheerst. En als talent ontwikkeld kan worden – als verandering en groei mogelijk zijn – kun je nog op veel manieren succes hebben. Hmm… Dat klinkt interessant.

De weg die voor je ligt

Dus, de op groei gerichte mindset kan ervoor zorgen dat je niet bij de pakken neerlegt. En kan zorgen voor verandering. Ja, verandering. Verandering kan moeilijk zijn, maar ik denk dat ik nog nooit iemand heb horen zeggen dat het niet de moeite waard was.

En dit kan ik beamen, mensen die veranderd zijn, zullen je vertellen dat hun leven waardevoller is geworden. Ze zullen je vertellen over de dingen die ze nu hebben en voorheen niet, en over gevoelens die ze nu wel ervaren en voor die tijd niet. Hebben mensen met een op groei gerichte mindset geen problemen? Nee, maar ik weet wel dat ik nu een ander leven heb, een rijker leven. Dat ik bewuster leef en dat ik meer durf en oprechter ben.

Het is natuurlijk aan jou om te beslissen of je graag verandering wilt. Of dat nu nodig is. Maar, denk in mogelijkheden, zet door, geef het nooit op en houd de op groei gerichte mindset in gedachte. Dan kun je deze toepassen als je op obstakels stuit en je helpen met de weg die voor je ligt.

One thought on “De kracht van onze mindset”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *