IK KAN HET!

Het is me nog niet helemaal doorgedrongen, dus ik heb eigenlijk niet zoveel te zeggen. Ik ben nog een beetje in schok. De afgelopen tien weken waren turbulent. Het was vallen en opstaan. Vaak wilde ik het opgeven, maar het kaartje ‘Ik kan het’ hield ik altijd bij me. Dit herhaalde ik elke keer als…